Geschiedenis

Over hoe het begon
De psychiatrische zorg in St.-Truiden is begonnen bij Petrus Jozef Triest (1760-1836). Triest was een vroom en tegelijkertijd een ondernemend priester, die vooral actief was in Oost-Vlaanderen.
Om de vaak schrijnende nood van zijn tijd te helpen lenigen, riep hij congregaties in het leven. In 1803 stichtte hij de congregatie van de zusters van Liefde van Jezus en Maria en in 1906 de Broeders van Liefde. De congregaties zorgden voor de verpleging van psychiatrische patiënten, voor onderwijs, voor de zorg voor wezen en gehandicapten…
>> lees verder

Geschiedenis van de verpleegkundige begeleiding in onze centra.
In de beginjaren werd veel aandacht besteed aan de lichamelijke zorg, aan orde en netheid: “bij de opname kreeg de patiënt een flink bad, het hoofdhaar werd verzorgd en de nagels geknipt”.
De “opzichters” dienden er zorg voor te dragen dat overal een volmaakte zuiverheid heerste. In de omgang met de zieken werd van hen verwacht dat zij hun moraliserende bespiegelingen zouden voorhouden en hun goede raad geven…
>> lees verder