“De ware menselijkheid toont zich alleen in onze verhouding tot de zwaksten”

foto_veerle_heerenVeerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden vanaf 2013.

Als juriste en volksvertegenwoordiger is burgemeester Veerle Heeren altijd erg betrokken geweest bij de thema’s huisvesting en welzijn. Als Vlaams minister voor welzijn, volksgezondheid en gezin in 2009 had ze dagelijks te maken met gemeenschaps-brede zorgthema’s. Ze kan dus goed de noodzaak en de impact van de psychiatrische instellingen te Sint-Truiden inschatten: ‘Zoals in alle Vlaamse steden en dorpen was de armen- en ziekenzorg tot voor het jaar 1800 een verlengstuk van het parochieleven.
Al vormden de ‘verlichte’ Franse invallers die kerkelijke hospitalen om tot overheidsorganisaties, toch moesten ook zij religieuzen inschakelen als vrijwillige en bijzonder gedreven ziekenzorgers. In Sint-Truiden haalde de toenmalige deken Cartuyvels onder meer de ‘Witzusters’ en ‘Zwartzusters’ hiervoor naar de stad. Die aanpak heeft meer dan een eeuw geduurd. De leken namen daarna het werk grotendeels over en de Truiense instellingen groeiden uit tot een kwaliteitsbegrip in de verre omgeving.

Ik herinner me zelf nog levendig de afbraak van de oude gebouwen langs de Diesterstraat en de bouw van het Cicindriacomplex rond 1978. Ik heb als gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger de laatste jaren van de evolutie naar een algemeen psychiatrisch ziekenhuis Sancta-Maria mee beleefd. De viering van 150 jaar Zusters van Liefde in 1991 en de nieuwe fusie-organisatie ASSTER in 2010 waren hoogtepunten, net zoals we nu al weer de taart van 175 jaar aansnijden. Ik heb bijzonder goede herinneringen aan de ‘oude’ garde met medisch directeur en stadsgenoot Jules Knapen, aan ere-senator Firmin Aerts, aan dokter Jos Bollen, aan Lieve Sterken, aan Mia Vandebeeck en aan vele andere sterkhouders, zowel in de beheerraad als bij de medewerkers. Maar ook met de huidige trekkers zoals Jaak Poncelet en Jos Moers heeft het stadsbestuur erg goede contacten.

Het is ook in onze turbulente tijd nog steeds van waarde. De nieuwe zorg, die zich focust op de hulpvraag van de cliënt, uit zich in echte circuits en netwerken waar breed wordt samengewerkt met partners in het algemene ziekenhuis en de welzijnszorg. Trefpunt, De Kade, doorgangshuis, halfweghuis, en ook beschut wonen Bewust met ’t Heft en De Akker zijn gemeenschappelijke initiatieven van Geestelijke Gezondheidszorg Sint-Truiden. Het begeleid wonen brengt deze kwetsbare medemensen meer in de kijker en in contact met alle burgers en bezoekers van de stad. Begrip en respect zijn de ordewoorden. Geestelijke gezondheidszorg wordt alsmaar intensiever bedreven en boekt ook niet-residentiëel succes. De uitgaven in de zorg worden nu door sommigen ter discussie gesteld. Het stadsbestuur zal echter altijd een betrouwbare, geëngageerde partner blijken van zowel het regionale zorglandschap als het provincialaat der Broeders van Liefde’.